Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-29

SCANDINAVIAN BIOGAS: RESULTATET SJÖNK TILL -7,3 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scandinavian Biogas redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -7,3 miljoner kronor (-2,0).

Nettoomsättningen steg något till 97,5 miljoner kronor (97,1). De totala rörelseintäkterna minskade dock med 9 procent till 105,3 miljoner kronor till följd av lägre produktion samt att biogasstödet i Sverige försenades och uppgick till 0,0 miljoner kronor (4,5).

"Beslut om produktionsstödet i Sverige avseende biogasinvesteringar för 2021 försenades, men i april fick vi positivt besked och bedömer att totalsumman blir densamma som föregående år, vilken ska betalas ut under en 9-månadersperiod (april-december 2021). Förseningen har påverkat resultatet för första kvartalet, men beräknas inte påverka helårsresultatet 2021 jämfört med 2020", skriver Scandinavian Biogas vd Matti Vikkula i delårsrapporten.

Ebitda-resultatet sjönk till 16,9 miljoner kronor (31,1) medan rörelseresultatet backade till -3,4 miljoner kronor (12,7).

"Sammanfattningsvis passerade vi flera viktiga milstolpar under första kvartalet och vi följer vår tillväxtplan mot 2024", skriver Scandinavian Biogas-chefen.
Författare Direkt-SE