Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-24

Scandinavian Business Solutions limited: Scandinavian Business Group ökar marknadsandelar i Skandinavien.

Scandinavian Business Group har under första halvan av 2018 ökat sin
marknadsandel i segmenten nybildning av aktiebolag respektive enskild
firma och har nu 15 % marknadsandel i segmentet enskild firma.
Tillväxten sker främst i nätkanalerna via siterna
starta-enskildfirma.se och starta-aktiebolag.se Företagets mål är att
under 2019 bli största förmedlare för nybildning av Enskild Firma i
Sverige samt uppnå en dubbling av marknadsandelen till minst 30 %.

"Vi ser ett ökat intresse från kunderna, framförallt i fråga om
nyregistrering av enskilda firmor. Många i segmentet är
förstagångsföretagare och har behov av hjälp för att komma igång på
ett bra sätt. Vi har därför lagt ett fokus på att ta fram en bra och
prisvärd tjänst så att våra kunder kan fokusera på sin verksamhet
istället för administrativt krångel" Säger Samir Mdalla, VD för
Scandinavian Business Group.

Om Scandinavian Business Group

Scandinavian Business Group är en bolagsgrupp med säte på Malta och en
av de ledande aktörerna inom bolagsförmedling för den skandinaviska
marknaden. Målgruppen är främst småföretagare i Sverige och Norge.
Via sidor som f-skatt.se och starta-handelsbolag.se erbjuder
företaget bolagsetableringstjänster i flertalet bolagskategorier
t.ex. Aktiebolag och Enskild Firma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-business-solutions-limited/r/scan...
http://mb.cision.com/Main/17424/2580030/882322.pdf

Författare Cision