Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure har fått preliminärt positivt behandlingsresultat

Preliminärt resultat av första TSE-behandlingen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg pekar på ett resultat som är bättre än förväntat.

Patienten är en hund med en tumör i gomtaket där tidigare strålbehandling och lokal cellgiftsbehandling har visat sig ge otillräcklig effekt.

"Vi avvaktar mer information men ser fortsatt mycket positivt på utvecklingen." - säger veterinär Majbritt Larsen som ansvarar för Onkologiteamet i Helsingborg

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 16:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se

Författare Cision