Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-22

Scandinavian Enviro Systems: Enviro och Michelin förlänger avsiktsförklaring avseende strategiskt partnerskap

Den 15 april meddelade Enviro och Michelin att de undertecknat en avsiktsförklaring avseende ett strategiskt partnerskap. I anslutning till detta genomförde och avslutade Enviro en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK till Michelin, motsvarande ett ägande om 20 procent efter genomförd emission, som Michelin tecknade genom sitt helägda dotterbolag Michelin Ventures SAS. Michelin är sedan emissionen slutfördes i slutet av april största ägare i Enviro.

Parterna har kommit överens om att partnerskapet, utöver den riktade nyemissionen, skall omfatta följande tre och tidigare kommunicerade huvudområden:

  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum.
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Efter att avsiktsförklaringen undertecknades har bolagen inlett mer detaljerade förhandlingar inom respektive huvudområden och även om förhandlingarna utvecklats väl har parterna inte lyckats hålla den tidigare kommunicerade tidsplanen om att ha ett slutgiltigt avtal klart runt halvårsskiftet 2020. Den i april kommunicerade avsiktsförklaringen innehöll även en exklusivitet som löpte fram till den 31 juli och som innebar att Enviro kunde samarbeta med andra däcktillverkare eller däckleverantörer först efter detta datum. I och med förlängningen av avsiktsförklaringen förlängs nu även avtalsexklusiviteten fram till slutet av oktober 2020.

- Våra förhandlingar fortsätter med oförminskad styrka men bland annat på grund av den pågående pandemin med tillhörande reserestriktioner har vi inte kunnat gå fram lika fort som vi hoppats. Vi har därför nu gemensamt beslutat att förlänga vår avsiktsförklaring till slutet av oktober i år och vår gemensamma bedömning är nu att vi skall kunna komma med ny information om vårt strategiska partnerskap senast under slutet av oktober i år, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 17:25 CEST.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.