Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Scandinavian Enviro Systems: Enviros rCB sänker CO2-utsläpp med över 79 procent, bättre än tidigare uppskattningar

Livscykelanalys av återvunnen kimrök

Enviros återvunna kimrök är bevisligen ett bra miljöval enligt en ny
livscykelanalys, LCA, från IVL Svenska Miljöinstitutet. Återvunnen
kimrök leder till 79-84 procent lägre CO2eq-utsläpp jämfört med att
producera jungfrulig kimrök, vilket är betydligt bättre än tidigare
uppskattningar på 60 procent.

- Det är fantastiskt hur stora miljövinster Enviros återvunna kimrök
medför. Hela industrin letar efter material som sänker
klimatpåverkan, så detta är väldigt goda nyheter både miljömässigt
för industrin och i ekonomisk potential för Enviro, säger Thomas
Sörensson, vd Enviro.

[image]

Diagrammet visar en jämförelse mellan jungfrulig CB och Enviros rCB
avseende CO2-utsläpp. Thinkstep och Ecoinvent 3.5 är två olika
globala databaser för LCA-data kopplat till specifika handelsvaror
som båda, i detta fall, är jungfrulig CB för gummiapplikationer.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Enviro genomfört en
livscykelanalys, LCA, av Enviros återvunna kimrök rCB, EnviroCB, och
de andra material som utvinns med företagets pyrolysteknik - olja,
stål och gas. Syftet är att ge en helhetsbild av materialens
miljöpåverkan och resultatet visar bland annat att för varje kilo
återvunnen kimrök som ersätter jungfrulig kimrök minskar de totala
utsläppen med 1,43-2.00 kg CO2.

- Enviros återvunna kimrök ger däck-, gummi- och plastindustrin en
fantastisk möjlighet att introducera ett cirkulärt material som
kraftigt reducerar den globala miljöpåverkan. Även de andra återvunna
materialen, olja, stål och gas, leder till ytterligare minskade
utsläpp av växthusgaser.

Ett index som används är Global Warming Potential, GWP, som gör det
möjligt att jämföra växthuseffekten för växthusgaser på en gemensam
skala med den för koldioxid [se graf].

- Om de 9 000 ton återvunnen kimröken som en av Enviros fabriker
producerar på ett år skulle ersätta jungfrulig kimrök blir
utsläppsminskningen av växthusgaser 12 900-18 000 ton, vilket
motsvarar över 40 000 flygresor från Stockholm till New York enkel
resa (https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/
(https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default...)).
Dessutom tillkommer utsläppsminskningar kopplade till återvunnen
olja, gas och stål.

Hårdare miljölagstiftningar, producentansvar och en globalt pågående
förflyttning till mer hållbar produktion gör att intresset växer både
för Enviros rCB, EnviroCB, de andra återvunna materialen olja, stål
och gas, samt hela Enviros anläggningsaffär.

- Kimröksmarknaden förväntas växa med ca 8,8 procent per år framöver
och efterfrågan på Enviros återvunna material ökar. Dessa två
drivkrafter är grunden till Enviros förändrade affärsmodell som
innebär delägarskap i framtida anläggningar, då kapitaliserar vi bäst
på bolagets ledande position.

LCA, livscykelanalys, är en metod för att identifiera och mäta den
totala miljöpåverkan under en produkts livscykel från
råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till
avfallshantering, inklusive transporter och energiåtgång i
mellanleden. Enviro och IVL Svenska Miljöinstitutets LCA är genomförd
enligt ISO 14040/14044 för livscykelanalys.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21
mars 2019 kl. 17.40 CEST.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som
Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/enviros-rcb-san...
https://mb.cision.com/Main/9805/2768743/1011440.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.