Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Scandinavian Enviro Systems: Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari - mars 2020

Ett kvartal av intensiva förhandlingar banade väg för samarbetet med
Michelin.

Perioden januari - mars 2020

· Periodens nettoomsättning uppgick till 0,7 (0,1) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,7 (-10,0) MSEK
· Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03
(-0,04) SEK

· Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,7 (-8,7)
MSEK

· COVID-19: Vi har i nuläget ingen indikation på någon avgörande
påverkan på bolaget men då osäkerheten är extremt stor och
situationen förändras hela tiden är det mycket svårt att säga hur
till exempel reserestriktioner kommer att påverka Enviro. Under denna
i många avseenden utmanande period följer vi självfallet utvecklingen
noga för att vara beredda att göra de anpassningar som kommer att
krävas.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett
led i strategiskt partnerskap med Michelin. Partnerskapet avses i
nuläget innefatta 4 områden:

· Ett utvecklingsavtal
· En aktieinvestering om totalt 20 procent i Enviro efter
emissionen (genomförd)

· Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning
· Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 13:00 CEST.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550,
ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/kvartalsrapport...
https://mb.cision.com/Main/9805/3115888/1250473.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.