Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-23

Scandinavian Enviro Systems: Michelin och Bridgestone ser förutsättningar för efterfrågan på upp till 1 miljon ton återvunnen kimrök år 2030

De ledande däcktillverkarna Michelin och Bridgestone bedömer i ett gemensamt utspel att det finns förutsättningar för en årlig totalmarknad på upp till 1 miljon ton återvunnen kimrök till 2030 (https://rcbrubber.com). Utspelet gjordes förra veckan vid konferensen Smithers Recovered Carbon Black Conference i Berlin där Enviro deltog och där dess ordförande Alf Blomqvist var en av talarna.

[image]

Enviros ordförande Alf Blomqvist (andra från vänster) på Smithers Recovered Carbon Black Conference i Berlin.

Såväl Michelin som Bridgestone har satt som mål att deras däck år 2050 skall bestå av 100 procent hållbara material. Vid sitt framträdande i Berlin konstaterade de båda att kapaciteten att framställa återvunnen kimrök som möter tillverkarnas specifikationer är liten sett till den totala kimröksmarknaden. De konstaterade också att specifikationerna hos dagens återvunna kimrök gör det omöjligt att använda den för att ersätta alla typer av jungfrulig kimrök. Samtidigt bedömde de dock att en fortsatt utveckling av återvinningsteknologin kan leda till en kraftigt ökad efterfrågan på återvunnen kimrök och till en årlig totalmarknad för återvunnen kimrök på upp 1 miljon ton till år 2030.

Vid konferensen i Berlin ägnades frågan om hur däckindustrin skall uppnå en ökad hållbarhet stor uppmärksamhet och bland talarna fanns bland annat Enviros ordförande Alf Blomqvist. I sitt tal redogjorde Blomqvist bland annat för Enviros roll i omställningen och bolagets syn på vad som kommer att krävas för att däckindustrin skall uppnå en ökad cirkularitet.

"Industrin börjar inse att ökad cirkularitet är ett måste och att den teknologi som Enviro tagit fram kommer att vara helt avgörande för omställningen. Michelins och Bridgestones bedömning av kommande behov av återvunnen kimrök är ett tydligt bevis på detta," säger Alf Blomqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se

Författare Cision