Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

Scandinavian Enviro Systems: Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 i Enviro (TO2)

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget")
genomförde en företrädesemission av units i december 2018, envar
bestående av två aktier och två teckningsoptioner. Teckningskursen
för teckning av aktie i Bolaget genom utnyttjande av
teckningsoptionerna har som tidigare kommunicerats fastställts till
0,40 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av
serie 2018/2019 (TO2) pågick under perioden 2-13 september 2019 och
har således avslutats.

Totalt utnyttjades 121 411 128 teckningsoptioner, motsvarande cirka
57,48 procent av alla, i emissionsutfallet utfärdade
teckningsoptioner, för teckning av 121 411 128 aktier till en
teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Genom de nyttjade
teckningsoptionerna tillförs Enviro därmed cirka 48,6 MSEK före
emissionskostnader.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i
väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier
till aktier beräknas ske om cirka två (2) veckor.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Enviro
med 121 411 128 aktier, från 343 249 764, till 464 660 892 aktier.
Aktiekapitalet ökar med 4 856 445,12 SEK, från 13 729 990,56 SEK,
till 18 586 435,68 SEK.

Efter utnyttjande av TO2 har styrelse och ledning ökat sitt
aktieägande till 17 458 449 aktier vilket motsvarar cirka 3,8%
procent av Bolaget.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner,
uppgår utspädningen till 26,13 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
september 2019 kl. 16.20 CEST.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550,
ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/utfall-av-utnyt...
https://mb.cision.com/Main/9805/2908001/1107882.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.