Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-26

Scandinavian Health Innovations AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden juli-september 2020

Juli-september 2020 (jämfört med juli-september 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 105 TKR (1 942 TKR), en ökning med cirka 8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -713 TKR (-109 TKR).
 • Soliditeten uppgick till 22 procent (41 procent).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till -216 TKR (-118 TKR).
 • Resultat per aktie -0,3 SEK (-0,1 SEK).

Januari-september 2020 (jämfört med januari-september 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 967 TKR (6 539 TKR), en ökning med cirka 22 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 824 TKR (-870 TKR).
 • Soliditeten uppgick till 22 procent (41 procent).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 095 TKR (-987 TKR).
 • Resultat per aktie -0,8 SEK (-0,5 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Organic Inspirations lanserar sin spridningsemission via FundedByMe.
 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Natural Shop Europe avslutade sin spridningsemission som fulltecknades.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Scandinavian Health Innovations lanserar Eco Health Nordic. Bolaget kommer utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter i samarbete med redan etablerade externa varumärken.

VD kommentar

Bästa aktieägare,

Vi fortsätter att växa! Nu är det 12:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. 2020 har fortsatt varit ett av de mest utmanande åren sedan starten. Vi visar fortsatt styrka och framtiden är ljus för samtliga av våra dotterbolag, även om vi i rådande läge behövt göra förändringar i tidsplaner.

I början av året räknade vi med en betydligt högre omsättningstillväxt för Q3 2020 men eftersom Ekoappens lansering flyttades från maj till september, Natural Shops nya plattform inte stod klar förrän oktober och att vi märkt av en minskning av orderingång från återförsäljare med fysiska butiker blev tillväxten lägre än önskat. Vi har dock gjort stora framsteg i samtliga dotterbolag och framtiden ser, trots rådande marknadsläge, ljusare ut än någonsin tidigare.

Tillväxten online är fortsatt stark och vi har under kvartalet genomfört flera parallella investeringar i dotterbolagen som vi redan nu ser kommer göra stor skillnad i vår tillväxt under 2021 och framåt. På sidorna 4-9 i rapporten kan du läsa mer om respektive affärsområdes framsteg under kvartalet samt de intressanta satsningar vi har att se fram emot i närtid.

Vi har flera samarbeten och nya satsningar att se fram emot under 2021 och de investeringar som görs nu under 2020 kommer att ge god avkastning i form av ökad tillväxttakt. Antalet varumärken kommer att öka och vi har flera förvärv att se fram emot vilket kan komma att förbättra både resultatet och tillväxten. Idag kan jag med säkerhet säga att vi kommer att vara en snabbväxande koncern med god lönsamhet, det är bara en fråga om tid innan det sistnämnda uppnås. Jag ser fram emot att under de kommande kvartalen kunna uppvisa siffror och konkreta satsningar som bevisar det för dig som delägare.

Vill du som delägare hålla dig uppdaterad följer du enklast våra framsteg på shiorganic.com

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid.

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapporten för perioden oktober-december 2020 publiceras den 17 februari 2021.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020, kl. 08.30.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. SHI är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Eco Health Nordic AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB, www.shiorganic.com. Augment Partners AB, info@augment.se,tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.