Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-18

Scandinavian Health Innovations AB: SHIs portföljbolag Holistic Health Academy avger verksamhetsuppdatering och framtida målsättningar för perioden 2021-2025

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) ("SHI" eller "Bolaget") blev i mars 2021 huvudägare i portföljbolaget Holistic Health Academy International AB ("HHA" eller "Portföljbolaget"). April 2021 blev Portföljbolagets bästa sedan starten 2015, både i omsättning och resultat. HHA presenterar målsättningar för perioden 2021-2025 samt planer för framtiden som bland annat innefattar tillväxt under lönsamhet och internationell expansion.

SHI gick in som huvudägare i ed-tech bolaget HHA i mars 2021 i enlighet med Bolagets strategi att investera i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. HHAs affärsidé är att erbjuda kvalitativa online utbildningar till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Utbildningarna utvecklas i samarbete med experter i syfte att hålla högsta kvalité och relevans utifrån den senaste forskningen inom respektive område.

Portföljbolaget har under förvärvsdialogen med SHI utarbetat en långsiktig strategi som bl.a. innefattar tillväxt under lönsamhet, utökat utbud av utbildningar och internationell expansion. Portföljbolaget har, efter implementeringen av den nya strategin, i april 2021 uppnått den högsta omsättningen och resultatet sedan starten under en kalendermånad. Portföljbolaget investerar under Q2 2021 i utökat team och teknisk utveckling i syfte att uppnå nedanstående framtida målsättningar.

Portföljbolaget har satt upp följande målsättningar för perioden 2021-2025:
- Lansera nya utbildningar varje år de kommande 5 åren
- Lansera utbildningar på engelska internationellt under 2024
- Fortsatt tillväxt under lönsamhet
- Uppnå en omsättning per år för perioden 2021-2025 om:
6 MSEK 2021 med en EBITDA om 1,2 MSEK
10 MSEK 2022 med en EBITDA om 2,5 MSEK
18 MSEK 2023 med en EBITDA om 5,4 MSEK
27 MSEK 2024 med en EBITDA om 8,1 MSEK
45 MSEK 2025 med en EBITDA om 15,5 MSEK

Ovanstående målsättningar är baserade på Portföljbolagets förväntade intäkter från nuvarande och kommande utbildningar under perioden 2021-2025. Intäkterna förväntas enbart komma från den nordiska marknaden under 2021-2023 och därefter från flera marknader. Omsättning och resultat från eventuella framtida förvärv är ej inkluderade i ovanstående målsättningar.

HHA kommer kvartalsvis att presentera sina framsteg för SHI med start under Q2 2021 och vid behov uppdatera framtida målsättningar. SHI kommer presentera målsättningarna i sina kvartalsrapporter i syfte att underlätta för delägare att kunna värdera SHIs aktieinnehav i HHA och dess framtidsutsikter som en del i SHIs aktieportfölj. Ovanstående målsättningar är Portföljbolagets egna och bör inte värderas som prognoser för SHIs koncern.

  • Strategin som Holistic Health Academy utarbetat i samråd med SHI anser vi är mycket attraktiv. Personligen ser jag utrymme för portföljbolaget att överträffa målsättningarna som kommunicerat utifrån de åtgärder och satsningar som de planerar genomföra under 2021 och 2022. Holistic Health Academy kommande satsningar har goda möjligheter att skapa förutsättningar för en mycket god värdeutveckling för vårt aktieinnehav i portföljbolaget. Jag ser med tillförsikt fram emot en både händelserik och lönsam framtid för Holistic Health Academy och därmed även för oss som aktieägare, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) vars aktie är noterad under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021, kl. 09.30.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av fyra portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55

Författare Cision