Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

Scandinavian Health Innovations AB: SHIs portföljbolag Natural Shop avger verksamhetsuppdatering och presenterar målsättningar för åren 2021-2025

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) ("SHI" eller "Bolaget") portföljbolag Natural Shop Europe AB ("Natural Shop" eller "Portföljbolaget") har fortsatt utvecklat verksamheten och lanserat sin första E-com plattform för B2C i mars 2020 och sin andra i oktober 2020 för B2B. Natural Shop fortsätter sin tillväxtresa och Q4 2020 blev Portföljbolagets bästa kvartal omsättningsmässigt under 2020 och Q1 2021 det bästa sedan start. Portföljbolaget räknar med fortsatt tillväxt och presenterar målsättningar för åren 2021-2025.

Scandinavian Health Innovations fortsätter att, för aktiemarknaden, presentera sina portföljbolags målsättningar för framtiden. Först ut i förra veckan var Organic Inspirations AB u.ä.t Green Apps Technologies AB och nu följer en verksamhetsuppdatering och presentation av framtida målsättningar från portföljbolaget Natural Shop Europe AB.

SHIs portföljbolag Natural Shop har under föregående år investerat i sina två första E-com plattformar, en för B2C och en för B2B, som lanserades i mars respektive oktober 2020. E-com plattformarna är byggda för att snabbt kunna påbörja försäljning på nya språk och marknader. Natural Shop fortsätter sin tillväxtresa och Q4 2020 blev portföljbolagets bästa kvartal omsättningsmässigt under 2020 och Q1 2021 det bästa sedan start.

SHIs investering i Natural Shop är en del av strategin inom affärsområdet techplatforms. Natural Shop har utarbetat en tillväxtstrategi som presenterats för SHI under hösten 2020 och som under Q1 2021 resulterat i en omsättning om cirka 556 TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning om 651 procent jämfört med samma period föregående år. Portföljbolagets avsikt är att fortsätta tillväxten via nuvarande plattformar men även framöver utveckla fler.

Portföljbolaget har även informerat om att de för förvärvsdialoger och räknar med att genomföra flera strategiska förvärv de kommande åren. Portföljbolaget kommer fortsatt att expandera Natural Shop som varumärke men då de planerar att tillkomma fler plattformar under andra varumärken samt genomföra förvärv innebär det en bredningen av verksamheten jämfört med tidigare strategi. Natural Shop avser att presentera detta närmre för SHI och dess aktieägare framöver.

Portföljbolaget har satt upp följande målsättningar för perioden 2021-2025
- Genomföra minst ett förvärv per år under perioden 2021-2025.
- Expandera verksamheten i Norden 2023
- Expandera verksamheten i Europa 2024
- Uppnå en omsättning per år för perioden 2021-2025 om:
2,5 MSEK för 2021
5,5 MSEK för 2022
9 MSEK för 2023
14 MSEK för 2024
21 MSEK för 2025
Ovanstående målsättningar är baserade på Portföljbolagets förväntade intäkter från nuvarande online plattformar. Intäkterna förväntas enbart komma från den svenska marknaden under 2021-2022 och därefter från flera marknader. Intäkter från framtida plattformar som lanseras under perioden 2021-2025 är ej inkluderade i ovanstående målsättningar detsamma gäller eventuella framtida förvärv.

Natural Shop kommer kvartalsvis att presentera sina framsteg för SHI och vid behov uppdatera framtida målsättningar. SHI kommer presentera målsättningarna i sina kvartalsrapporter i syfte att underlätta för delägare att kunna värdera SHIs aktieinnehav i Natural Shop och dess framtidsutsikter som en del i SHIs aktieportfölj. Ovanstående målsättningar är portföljbolagets egna och bör inte värderas som prognoser för SHIs koncern.

  • "Efter ett turbulent och utmanande 2020 är förhoppningarna goda att vi nu kan se fram emot ett mycket givande år för Natural Shop. Investeringarna som portföljbolaget gjort under 2020 uppvisar resultat i form av ökad tillväxt vilket SHI räknar med kommer fortsätta de kommande kvartalen under 2021. De målsättningar som Portföljbolaget presenterar är utifrån den information vi fått realistiska och ger oss som huvudägare och våra aktieägare en tydligare bild av vad vi kan förvänta oss utifrån vart Natural Shop står idag. Min förhoppning är att dessa målsättningar löpande kommer revideras upp i samband med förvärv och när nya plattformar lanseras. SHIs ledning och aktieägare ser framemot att följa ett spännande och givande år för Natural Shop", säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations AB.

Portföljbolaget genomförde en spridningsemission under 2020 om 1,0 MSEK till en pre-money värdering om 10,0 MSEK som fulltecknades. Efter emissionen uppgår antalet delägare till 83 stycken och post-money värderingen till 11,0 MSEK. SHIs ägande uppgår till cirka 95,5 procent av kapitalet och cirka 97,5 procent av rösterna.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 10.30.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55

Författare Cision