Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-25

SCB: ARBETSLÖSHET 7,6% I JUNI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten var 7,6 procent i juni, icke
säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

I maj var arbetslösheten 6,8 procent och i maj 2018 var arbetslösheten 7,2
procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,6 procent i juni, jämfört med 6,4
procent föregående månad.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,3 procent i
juni, jämfört med oreviderade 6,3 procent föregående månad.

Antalet sysselsatta steg med 41.000 personer justerat för avrundningar, till
5,227 miljoner i juni, jämfört med samma månad 2018.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 41 till 5,655 miljoner.

Antalet anställda ökade med 46 i juni jämfört med motsvarande månad föregående
år, till 4,745 miljoner.

Antalet fast anställda ökade samtidigt med 45, till 3,965 miljoner. Antalet
tillfälligt anställda steg med 38, till 780.000 personer

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni till i genomsnitt 154,7
miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data, jämfört med 158,3
miljoner juni 2018.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News