Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-22

SCB: LÄGSTA BEFOLKNINGSÖKNINGEN PÅ 15 ÅR 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges befolkning ökade med 51.706 personer under pandemiåret 2020, motsvarande 0,5 procent. Det är den lägsta ökningen på 15 år.

Det visar statistik från SCB.

"Det är nästan en halvering av folkökningen jämfört med året före. Vi får gå tillbaka till 2005 för att hitta en mindre folkökning, både i relativa och absoluta tal", säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Under 2005 ökade Sveriges folkmängd med 36.360 personer vilket motsvarade 0,4 procent.

Den låga folkökningen under 2020 beror både på en minskad naturlig folkökning – det vill säga att det föds fler än det dör – och på att invandringsnettot var lägre än föregående år.

"Antalet invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler utvandrade än året före", säger Linus Garp.

Invandringsöverskottet – alltså hur många fler som invandrar än utvandrar – minskade med 50,7 procent under 2020 jämfört med 2019. Födelseöverskottet minskade med 41,9 procent.

"Antalet födda var ungefär samma 2020 som 2019, så den minskade naturliga folkökningen beror nästan helt på att antalet döda ökade", säger Linus Garp

Under 2020 avled 98.124 personer, vilket är 10,5 procent, eller 9.358 personer, fler än 2019.

"Det ska ses i ljuset av att det under 2019 avled relativt få personer i Sverige. Hur många som dör under ett år förändras över tid, vilket har varit tydligt de senaste åren. 2018 avled till exempel relativt många", säger Linus Garp.

Jämfört med genomsnittet för 2015–2019 avled 7,9 procent fler under 2020.

"Det var främst i äldre åldrar som antalet avlidna var fler än de närmast föregående åren. Störst skillnad i fjol var bland män som var äldre än 75 år. I åldersgruppen 75–84 år dog 20,6 procent fler än under den femåriga jämförelseperioden, säger Linus Garp.

I december 2020 minskade folkmängden i Sverige med 2.980 personer, vilket är endast andra gången under 2000-talet som Sverige upplever en folkminskning under en månad. Senast var i januari 2000 då folkmängden minskade med 1.836 personer.
Författare Direkt-SE