Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

SCIBASE: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scibase har beslutat att genomföra en fullt
garanterad företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget cirka
24,9 miljoner kronor, före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 5,2
miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen består av högst 19.941.721 units med emissionskursen 1:25 kronor
per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Av bolagets huvudägare har Fouriertransform ingått teckningsåtagande
motsvarande sin fulla pro rata-andel, 12,08 procent, vilket motsvarar cirka 3
miljoner kronor. Därtill har Scibase styrelseordförande respektive vd ingått
teckningsåtaganden motsvarande 1,1 miljon kronor, eller cirka 4,4 procent av
emissionen, vilket överstiger deras samlade pro rata-andel om 0,5 procent.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Scibase ytterligare
högst cirka 19,9 - 34,9 miljoner kronor före emissionskostnader, beroende på
slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att tecknas
genom utnyttjande av teckningsoptionerna inom nedan angivet intervall.
Styrelsens beslut förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande och en
minskning av aktiekapitalet medförande en sänkning av kvotvärdet till högst
motsvarande teckningskursen.

"Avseende fortsatt försäljningstillväxt på den tyska marknaden är det i
dagsläget för tidigt att säga hur utbrottet av covid-19 kommer att påverka
Scibase försäljning. Enligt bolagets nuvarande plan kommer investeringarna
att koncentreras till USA-marknaden och nya kliniska applikationer", heter
det.

Kapitalet från företrädesemissionen kommer att användas till att utöka
marknadsnärvaron på den amerikanska marknaden där ett godkännande av
Nevisense generation tre väntas under andra kvartalet 2020, samt till att
utveckla de nya indikationerna hudens barriär, icke-melanom hudcancer samt
Nevisense Go.

Villkor för emissionen är att en befintlig aktie berättigar till sex
teckningsrätter (så kallade uniträtter) och fem uniträtter berättigar till
teckning av en unit. För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av
uniträtter enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade
utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units i första hand tilldelas dem
som också har tecknat units med stöd av uniträtter och i andra hand ska
tilldelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter. I
sista hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat garantiåtaganden.

Vad gäller teckningsoptionerna emitteras de vederlagsfritt och kommer kunna
utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 5 oktober -16 oktober
2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget.

Den totala utspädningseffekten vid full teckning i företrädesemissionen samt
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår till högst cirka 70,6
procent. Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen har möjlighet att
få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.