Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-31

Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

Pressmeddelande
31 augusti 2022, 17:30

Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

Per den 31 augusti 2022 uppgår antalet aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till 37 351 348 aktier och 55 351 348 röster.

Antalet aktier och röster i bolaget har ökat under augusti till följd av en apportemission av aktier till säljare av Resource Data Management Ltd. Apportemissionen presenterades i pressmeddelande den 5 juli 2022. Totalt sett emitterades 21 321 aktier av serie B, vilket medförde att bolaget tillförts 6,17 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter apportemissionen uppgår till 33 601 348.

Efter apportemissionen uppgår antal aktier och röster i Sdiptech AB (publ) enligt följande tabell:

 Antal
Antal
AntalAntal aktier
Antal röster 
 A-aktier                B-aktier                Preferensaktier     Totalt                    Totalt                     
      
Före emission          2 000 00033 580 0271 750 00037 330 02755 330 027
Efter emission  2 000 00033 601 3481 750 00037 351 34855 351 348

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022, kl 17:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga


Författare GlobeNewswire