Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2020

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 28 april
2020 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens
respektive valberedningens förslag:

· Resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019 fastställdes.

· Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.

· Styrelsearvode ska utgå med 175 000 SEK till styrelsens ordförande
och med 125 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är
anställd i koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande
godkänd räkning.

· Joachim Berner, Lennart Jacobsson och Tord Lendau omvaldes till
styrelseledamöter. Louise Nicolin valdes till ny styrelseledamot.
Joachim Berner omvaldes till styrelseordförande.

· Principer för utseende av valberedning antogs.

· BDO valdes som Bolagets revisor.

· Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och
teckningsoptioner.

Stockholm 28 april 2020

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/seafire-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-seafi...
https://mb.cision.com/Main/15787/3099775/1238424.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.