Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Seafire AB: SEAFIRE VÄXER OCH FÖRBÄTTRAR RÖRELSERESULTATET - STABIL INLEDNING PÅ ANDRA KVARTALET!

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020

· Nettoomsättning uppgick till 46,1 MSEK (26,6). Tillväxten var 74%
jämfört med 2019.

· Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA uppgick
till 4,0 MSEK (0,6) vilket ger en EBITDA marginal på 8,7%. Exklusive
Followit hade EBITDA uppgått till 4,9 MSEK (1,2) och en marginal på
10,7%.

· Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT,
blev 1,7 MSEK (-0,3).

· Resultat per aktie[ ]uppgick till -0,15 SEK (-0,22).
· Koncernens soliditet uppgick till 10% (21%).
· Efterfrågan var stabil till ökande under kvartalet. Orderingången
ökade bland annat med 31% för Nordbutiker och 36% för Åkerstedts
jämfört med motsvarande period 2019. Linguacom har ökade volymer från
mars 2020 jämfört med föregående år. Inledningen på andra kvartalet
har fortsatt varit stabil för koncernen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· Dotterbolaget Followit Sweden AB försattes i konkurs den 22 april
2020. Followit har under åren 2017 till 2019 haft ett negativt
resultat på sammanlagt 12,5 MSEK och resultatet under första
kvartalet 2020 blev -1,1 MSEK. Konkursen resulterar i en icke
kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om 5,6 MSEK vilken
kommer bokföras under andra kvartalet.

VD KOMMENTAR

Seafire såg under kvartalet en stabil efterfrågan och levererar ett
förbättrat resultat. Koncernen drar nytta av sin diversifiering och
viktning mot e-handel. Marknadsläget för våra bolag, förutom för
Hedén och Followit, har varit fortsatt stabilt i inledningen på det
andra kvartalet. Followit har haft stora förluster de senaste tre
åren. Med kraftigt minskad orderingång som en följd av coronapandemin
fattades beslutet att försätta bolaget i konkurs.

Med Nordbutiker inkluderat uppgick Seafires organiska tillväxt till 5%
vilket är vårt mål. EBITDA marginalen blev 8,7%, något under målet på
10%. Med det förlustgenererande Followit exkluderat uppnåddes en
EBITDA marginal på 10,7%. Genom konsolideringen av koncernen, efter
avvecklingen av Followit, är vi starkare och mer fokuserade för att
hantera en utmanande och osäker marknad. Inledningen på andra
kvartalet är stabil och positiv för samtliga bolag förutom Hedén, det
minsta bolaget i koncernen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.seafireab.com

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande
den 28 april 2020 kl 10.00.

KORT OM SEAFIRE

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som
förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016
och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag
med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och
en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök
www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova
Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/seafire-ab/r/seafire-vaxer-och-forbattrar-ror...
https://mb.cision.com/Main/15787/3098841/1237752.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.