Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-29

SealWacs AB (publ): Avsiktsförklaring signerat med Eurobrands AB, Sveriges ledande Vape-företag.

SealWacs meddelar att Bolaget ingått ett LOI (Letter Of Intent) med ägarna i Eurobrands AB om förvärv av samtliga aktier i bolagen Eurobrands distribution AB och Eurobrands distribution AS.

Eurobrands är den största enskilda aktören inom Vape - segmentet i Sverige. Förvärv av Eurobrands distributionsföretag innebär ett väsentligt bidrag till att Sealwacs AB konsolideras som såväl marknadsledande som snabbast växande företag inom non - smoke segmentet i Norden.

Köpeskillingen är totalt 57 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor kontant och 80 miljoner Sealwacs AB-aktier.

  •  Det här har vi arbetat med över en längre tid och vi är mycket stolta över att vi nu kan meddela att ett LOI har ingåtts mellan parterna. Sealwacs och Eurobrands blir tillsammans Nordens största aktör, och ska tillsammans bygga ett betydligt större företag. Att säljarna inte ville ha kontant betalning, utan framförallt betalning i Sealwacs - aktier visar vilket förtroende de har för vår offensiva strategi, kommenterar Marius Arnesen, vd för Sealwacs.

Av de 80 miljoner aktierna i SealWacs, är 58 miljoner bundet i ett lockupavtal. Av dessa, förfaller 24 miljoner den 1 september 2022. 10 miljoner förfaller den 1 mars 2023 och ytterligare 24 miljoner den 1 september 2023.

  • Synergierna med Sealwacs AB och dess dotterföretag samt ledningens vision är något som varit helt avgörande för att vi skall ta detta steg. Tillsammans blir vi starkare och att vi fortsatt skall vara med och driva och äga är en självklarhet för mig, säger Andreas Eriksson VD, Eurobrands distribution AB.

Under de kommande tre veckorna kommer Sealwacs AB att utföra en due diligence och transaktionen förväntas slutföras i sin helhet under Q1-2022.

Solid spelare

Bolagen Eurobrands distribution AB och Eurobrands distribution AS är Sveriges enskilt största aktör. Per den 30 november 2021 var omsättningen i Eurobrands distribution AB och Eurobrands distribution AS, 86 miljoner kronor, med ett EBITDA-resultat om 4 miljoner kronor.

Verksamheten har utvecklats starkt de senaste åren och har successivt vuxit med 50 procent årlig tillväxt de senaste 3 åren, från 23,5 miljoner kronor i omsättning 2018, till 86 miljoner kronor under första 11 månaderna 2021, med en förväntad fortsatt tillväxt.

  • Med detta förvärv kommer Sealwacs säkra ytterligare åtta nätbutiker och sex fysiska butiker i Sverige och Norge. Sealwacs har redan tidigare arton fysiska butiker och åtta nätbutiker. Här blir det väldigt goda synergieffekter som bland annat innefattar inköpsavtal/priser, lager, organisation, bredare distribution av egna produkter med mera, säger Arnesen.

Av Eurobrands omsättning kommer cirka 61 miljoner kronor från Vape, medan återstoden kommer från andra nikotinprodukter. Bolaget har haft en stark tillväxt på kort tid.

  • Vi har alltid haft som mål att växa och bli större, vi har ingen avsikt att inte fortsätta och genom denna affär får vi än större kraft att bygga ett riktigt stort bolag inom vårt segment, säger Eriksson som även är en av de största ägarna i Eurobrands distribution AB.

Nordisk dominant inom Vape

De webbutiker som ingår är cigge.se, cigge.com, fi.cigge.com, elekcig.com, elekcig.se, elekcig.dk, cigge.no och nettdamp.no. De fysiska butikerna finns i Borlänge, Västerås, Örebro, Uppsala, Linköping (via franchise) och Hamar (Norge).

Tillsammans med Sealwacs befintliga 18 fysiska butiker och åtta nätbutiker i Norge och England blir det sammanslagna företaget en av Europas största aktörer inom Vape.

Snabbast växande

Sealwacs är Nordens snabbast växande koncern inom non - smoke segmentet. Detta segment utgörs av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga röktobaken. Bolagets löpande verksamhet finns främst i Norge, men även i hela Norden och Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena snus och elektroniska cigaretter, inklusive e - juice, med elva exklusivitetsavtal med väletablerade rökfria produkter. Sealwacs har nu arton fysiska butiker, åtta egna nätbutiker (nordamp.no, maxsnus.no, dampmannen.no, friskedrag.no, dampmonopolet.no, norsevape.co.uk, norseeliquid.com och elektroniske-sigaretter.no)

E-cigarett / Vape -marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en omsättning i Europa på 8,3 miljarder USD 2020, och förväntas öka med 11% i 2021. Snus hade en global omsättning i 2020 på 2,6 miljarder dollar. Marknaden indikerar stark fortsatt tillväxt. Europa är den största marknaden och står för 40% av den globala omsättningen. Sverige och Norge är dom två största marknaderna i Europa. Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i Norden och resten av Europa. Viktiga poäng här är starka synergier, marknadsandelsförvärv och sund finansiell verksamhet.

Denna information är sådan som SealWacs är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-29 10:24 CET.

Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: info@sealwacs.se 

Författare Cision