Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

SealWacs: SEALWACS AB försenas på grund av Covid-19

Med tanke på att inga besök hos SealWacs industriella samarbetspartner
är möjliga för tillfället, kommer utprovningen av Bolagets
sensorsystem att försenas.

SealWacs har tidigare meddelat att valideringstester av Bolagets
sensorsystem skulle kunna genomföra under våren 2020. Nu konstaterar
styrelsen att tidsplanen inte kommer att hålla. Det är inte möjligt
att genomföra valideringstester utan relativt regelbundna besök av
SealWacs specialister hos tillverkarna där testerna genomförs.

I dagsläget är det inte möjligt att precisera hur mycket testerna blir
försenade. I bästa fall kan valideringen av systemet komma igång igen
innan sommaren men om inte den rådande smittspridningsrisken
förbättrats är det risk för att utprovningen inte kan fortsätta
förrän efter sommaren.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 april 2020.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-ab-forsenas-pa-grund-av-c...
https://mb.cision.com/Main/11645/3083460/1226062.pdf

Författare AktieTorget News