Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

SealWacs: SEALWACS AB: Rättelse; Sista dag för handel i BTA utan MAR-etikett

Felaktigt var det med en MAR-etikett i det pressmeddelande som
publicerades tidigare idag. Detta är en rättelse utan etikett.

I januari genomförde SEALWACS AB ("SealWacs") en företrädesemission av
aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier.
Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 080 270 aktier. Sista dag
för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 24 februari 2020 och
stoppdag är den 26 februari 2020.

3 080 270 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas
vara distribuerade till respektive VP- konto/depå den 28 februari
2020. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet
aktier i SealWacs till 9 240 810 stycken och aktiekapitalet uppgår
till 2 864 651,10 SEK.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-ab--rattelse--sista-dag-f...
https://mb.cision.com/Main/11645/3039378/1196784.pdf

Författare AktieTorget News