Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

SealWacs: SEALWACS AB skjuter upp årsstämman 2020

Med tanke på den rådande situationen med risk för smittspridning av
Covid-19 har SealWacs styrelse beslutat att skjuta fram ordinarie
bolagsstämma till senast den 30 juni 2020. Tid och plats för
årsstämman kommer att meddelas i kallelse senaste fyra veckor innan
stämman.

Styrelsen för SealWacs har fattat beslut om att skjuta fram tidpunkten
för årsstämman 2020. Styrelsen vill avvakta och se hur situationen
med risk för smittspridning utvecklas under de närmaste veckorna
innan beslut om nytt datum fattas. Styrelsen undersöker även
förutsättningarna för att låta aktieägare delta elektroniskt på
stämman.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-ab-skjuter-upp-arsstamman...
https://mb.cision.com/Main/11645/3083455/1226059.pdf

Författare AktieTorget News