Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

SealWacs: SealWacs årsredovisning 2019

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 hålls från och
med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan
även beställas från bolaget (se adress nedan).

Årsredovisningen kan beställas genom samtal till VD på telefonnummer
nedan, genom att skicka E-post till info@sealwacs.se eller genom brev
till SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

Som en direkt konsekvens av den pågående pandemin har Bolaget beslutat
och den 7 april 2020, meddelat genom pressmeddelande att ordinarie
årsstämma skjuts upp till senast 30 juni 2020. Beslut om plats, datum
och tid kommer att meddelas i kallelse senast fyra veckor innan
stämman.

Göteborg i april 2020

SEALWACS AB

Styrelsen

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-arsredovisning-2019,c3095057
https://mb.cision.com/Main/11645/3095057/1234508.pdf

Författare AktieTorget News