Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-04

Seamless Distribution AB: Företagspresentation i Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG,
SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER
OTILLÅTEN ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

Med anledning av pågående företrädesemission inbjuder Seamless
Distribution AB (publ) ("Bolaget") till företagspresentation
torsdagen den 7 december klockan 10.30 i Bolagets lokaler på Sankt
Eriksgatan 121 i Stockholm.

Teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen pågår och
avslutas den 14 december 2017.

Handel med teckningsrätter pågår till och med den 12 december 2017.

För ytterligare information om bolaget och dess företrädesemission,
besök Bolagets hemsida https://seamless.se/ samt
https://seamless.se/investors/rights-issues-2017/

För ytterligare information kontakta:
Martin Schedin, Finanschef, martin.schedin@seamless.se, +46 8 564 878
00

Viktig information
Informationen i denna inbjudan utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper
i Seamless. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att
vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i Seamless kommer endast att ske genom det prospekt som
Seamless har offentliggjort den 28 november 2017.

Informationen i denna inbjudan får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA
(innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt
District of Columbia, ("USA"), Kanada, Australien, Japan, Hongkong,
Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Seamless har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och
system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två
huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som
tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) och
distribution av e-produkter.

www.seamless.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seamless-distribution-ab/r/foretagspresentatio...
http://mb.cision.com/Main/4815/2407030/762227.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.