Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Seamless Distribution Systems: Analyst Group: Aktieanalys på Seamless Distribution Systems - Underpresterande förvärvsob...

SDS har med genomförda förvärv på kort tid skalat upp verksamheten,
samtidigt som Bolaget åter är lönsamt. Under det senaste halvåret har
SDS erhållit flertalet större ordrar, där bl.a. ordrarna i Sydafrika
och Mongoliet anses ha omfattande potential. Med befintliga
distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från
support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara
affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett
EBITDA-resultat om 48 MSEK år 2020. Baserat på en relativvärdering,
härleds ett potentiellt värde per aktie om 47 SEK på 2020 års
prognos.

Läs fullständig aktieanalys här
(https://www.analystgroup.se/analyser/seamless-distribution-systems-q1-20/)

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Seamless Distribution Systems. Läsare kan anta att
Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen.
Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar
där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering
eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De
delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent
faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/seamless-distribution-systems/r/analyst-group...

Författare Cision News