Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

SeaTwirl: SeaTwirl beviljas ett kinesiskt patent på delningsbart vindkraftverk

SEATWIRL BEVILJAS ETT KINESISKT PATENT PÅ DELNINGSBART VINDKRAFTVERK

Det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen.

Kina har ett stort ökande energibehov och utbyggnaden där går snabbt då regeringen har uppsatta ambitonsmål inom miljö. Make Consulting förutspår i sin globala prognos att vindkraft till havs förväntas öka i Kina med mer än tre gigawatt årligen mellan 2022-2027.

- Den kinesiska marknaden är den som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen, och flytande vindkraft kommer också att vara med i den framtida utbyggnaden, vilket gör det viktigt att skydda vår teknologi även där, säger Gabriel Strängberg, vd på SeaTwirl.

Patentet som nyligen även godkändes i USA skyddar en lösning där vindkraftverket är delbart ovanför och under det hus som håller generator och lager, vilket innebär att hela generator- och lagerhuset kan bytas ut strax ovanför vattenytan med båt. Det underlättar och minskar kostnaderna för installation och underhåll, och innebär att nedtiden, det vill säga tiden då vindkraftverket inte kan producera el på grund av reparationer och underhåll, kan minimeras.

SeaTwirl jobbar strategiskt med att bygga en bred patentportfölj på flera marknader. Genom att skydda tekniska lösningar som gör vindkraftverken billigare att bygga och underhålla stärker bolaget sin marknadsposition.

- Återigen vill jag trycka på att vi försöker fokusera på en så enkel och robust lösning som möjligt då detta är väldigt viktigt ute till havs där service och reparationer kan vara mycket dyra. Lösningen som nu även har fått kinesiskt patent minskar kostnaden för service och underhåll genom att förenkla installationen och utbyte av hela moduler, fortsätter Gabriel Strängberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Göteborg den 9 maj 2019

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com mailto:gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se mailto:roger.cederberg@ventures.gu.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl Pressmeddelande 2019-05-09.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26100

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com http://www.SeaTwirl.com .

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post CA@mangold.se mailto:CA@mangold.se .

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 16.00 CET.

Författare beQuoted