Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-09

SEB: Hushållens boprisförväntningar faller

SEB:s Boprisindikator minskar med 21 enheter i maj, från 39 till 18. På regional nivå ligger indikatorn mellan 4 och 30 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger på 1,36 procent. En ökning med 0,23 procentenheter. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 14 procent. Det visar maj månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 42 procent, en minskning med 10 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 24 procent, en ökning med 11 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 18 vilket är en minskning med 21 enheter från förra månaden.

- Den senaste tidens allt hetare räntedebatt i kombination med ett fortsatt ansträngt privatekonomiskt läge får hushållens boprisförväntningar att vända ner kraftigt den här månaden. Senast prisförväntningarna låg på den här nivån var under pandemins inledning för nästan 2 år sen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att öka till 1,36 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att öka till 1,36 procent. Det är en ökning med 0,23 procentenheter från föregående månad.

- Hushållen siktar tydligt in sig på ett högre ränteklimat det kommande året. Även om Riksbankens senaste höjning kom i början av undersökningsperioden har hushållen justerat sin förväntansbild i nästan samma utsträckning som Riksbankens senaste räntehöjning, säger Américo Fernández.

14 procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 14 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 4 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 2 enhet till 17 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 3 enhet från 36 till 33 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 enhet från föregående månad till 17 procent.

Boprisindikatorn sjunker i samtliga regioner

I maj sjunker indikatorn i samtliga regioner. I Västra Götaland sjunker indikatorn med hela 37 enheter från 41 till 4. I Norrland och Östra Götaland sjunker indikkatorn med 25 enheter från 44 respektive 39 till 19 respektive 14 enheter. I Skåne sjunker indikatorn med 15 enheter till 23 och i Stockholm sjunker den med 14 enheter och ligger den här månaden på 20. I Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn med 6 enheter och ligger därmed högst på 30 enheter i maj.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 april till 3 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj apr mar feb jan dec nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-21
-22 -22 -22 -22 -22 -21
18 39 29 45 51 43 44 38 41 39 62 65

För mer information, kontakta:

Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Författare Cision