Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Sedana Medical: Första patienten inkluderad i SESAR-studien om lungprotektion

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att
första patienten inkluderats i SESAR, världens största
multicenterstudie med AnaConDa för att utvärdera om
inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper, ger
förkortad ventilatortid och högre överlevnad hos svårt lungsjuka
intensivvårdspatienter. Ett tillägg i studien har nyligen gjorts för
att studera covid-19-patienter i en separat substudie.

Sedana Medical ger som tidigare meddelats ekonomiskt stöd till SESAR,
en prospektiv, randomiserad och kontrollerad studie som jämför
inhalationssedering och intravenös sedering. Studien genomförs på 30
olika intensivvårdsavdelningar i Frankrike och omfattar 700 patienter
med akut lungsvikt, så kallad ARDS (Acute Respiratory Distress
Syndrome). Uppemot 30 procent av mekaniskt ventilerade patienter på
en intensivvårdsavdelning lider av ARDS, ett allvarligt tillstånd med
35-45 procents mortalitet. ARDS är dessutom det tillstånd som ofta
drabbar de svårast sjuka covid-19-patienterna. Efter ett tillägg i
studieprotokollet kommer covid-19-patienter med ARDS att inkluderas
som en subpopulation i studien.

"Det är glädjande att forskningsteamet från Clermont-Ferrand kunnat
komma igång med studien enligt plan trots den pågående pandemin. Om
denna stora studie utfaller positivt kommer den dramatiskt förändra
att synen på inhalationssedering i förhållande till intravenös
sedering. Om studieresultaten ger stöd åt hypotesen att
inhalationssedering via AnaConDa har terapeutiska effekter, leder
till kortare ventilatorbehandling och högre överlevnad så är det ett
viktigt genombrott för svårt lungsjuka IVA-patienter världen över",
sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Studien jämför dagens intravenösa standardbehandling propofol med
inhalationssedering med sevofluran via AnaConDa. En tidigare mindre
studie från samma forskargrupp visade att inhalationssedering ledde
till förbättrad lungfunktion hos patienter med ARDS. Samma effekter
har också visats i flera djurstudier.

"Det finns skäl att tro att effekterna som studeras i denna studie är
klasseffekter av inhalationsanestetika. Det är av underordnad
betydelse att studien genomförs med sevofluran och inte isofluran som
IsoConDa innehåller. Det är också extra intressant att man nu
prospektivt, och i en randomiserad studie, undersöker effekterna med
inhalationssedering hos Covid-19 patienter med ARDS", sa Peter
Sackey, medicinsk chef på Sedana Medical.

Studien är huvudsakligen finansierad via ett anslag från franska
hälsoministeriet. Sedana Medical förser prövarna i denna studie med
AnaConDa och kringutrustning, men även med utbildning i terapin före
och under studien. Huvudstudien beräknas ta tre år att slutföra.
Sedana Medical har tidigare gett stöd till studier som, utöver de
egna registreringsgrundande studierna, långsiktigt bidrar till ett
starkt vetenskapligt stöd för inhalationssedering med AnaConDa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Peter Sackey, medicinsk chef, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 771 03 64
E-post: peter.sackey@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i
Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 10.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska
produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt
ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår
för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för
inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa®
(isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i
Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter
räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i
Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och
IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade
intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter
och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som
inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till
åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering
i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA,
Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till
fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen
till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att
nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process
för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i
övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina,
Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i
Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sedana-medical/r/forsta-patienten-inkluderad-...
https://mb.cision.com/Main/15764/3112934/1248459.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.