Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Sedana Medical: Sedana Medical: Utnyttjande av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2017/21

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att
samtliga teckningsoptioner i bolagets incitamentsprogram 2017/21 har
utnyttjats av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet
aktier och röster i bolaget med 310 149. Aktiekapitalet ökar som en
följd av detta med cirka 31 015 SEK. Sedana Medicals VD, CFO och CMO
har genom utnyttjandet ökat sitt ägande i bolaget. Nämnda ledande
befattningshavare har även sålt viss del av de tecknade aktierna för
att finansiera utnyttjandet och framtida skatteeffekter av
försäljningen.

"Genom incitamentsprogrammet har ledningens ägande i Sedana Medical
ökat betydligt, vilket känns positivt. De aktieförsäljningar som
gjorts i samband med detta har i huvudsak gjorts för att finansiera
utnyttjande av teckningsoptionerna och framtida skattebetalningar",
sa Thomas Eklund, styrelseordförande i Sedana Medical.

Vid Sedana Medicals årsstämma den 19 maj 2017 beslutades om att
inrätta ett incitamentsprogram för bolagets VD, CFO och CMO,
inklusive en emission av högst 310 149 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption gav rätt att teckna en aktie i bolaget för 25,35
kronor under perioden 15 maj 2020 till 31 januari 2021. Samtliga 310
149 teckningsoptioner förvärvades av de ledande befattningshavarna.

Samtliga teckningsoptioner 2017/21 har nu utnyttjats för teckning av
aktier, vilket innebär att Sedana Medicals aktiekapital ökar med
cirka 31 015 SEK till 2 304 674 SEK och att antalet aktier och röster
ökar med 310 149 till 23 046 740 aktier/röster, motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 1,35 procent. Sedana Medical har därmed
tillförts en emissionslikvid om cirka 7,86 MSEK.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har VD Christer Ahlberg
tecknat 184 200 nya aktier, varefter han har sålt 50 200 aktier.
Christer Ahlbergs totala aktieinnehav i Sedana Medical har därmed
ökat med 134 000 aktier till totalt 334 000 aktier. Sedana Medicals
CFO Maria Engström har tecknat 60 782 aktier genom utnyttjande av
teckningsoptionerna, varefter hon har sålt 16 658 aktier. Maria
Engströms totala aktieinnehav i Sedana Medical har därmed ökat med 44
124 aktier till totalt 47 974 aktier. Sedana Medicals CMO Peter
Sackey har slutligen tecknat 65 167 aktier genom utnyttjande av
teckningsoptionerna, varefter han har sålt 18 142 aktier. Peter
Sackeys totala aktieinnehav i Sedana Medical har därmed ökat med 47
025 aktier till totalt 87 975 aktier. Peter Sackey köpte tidigare i
år 40 000 aktier i Sedana Medical.

De ledande befattningshavarna har i samband med aktieförsäljningarna
ingått ett s.k. lock-up-åtagande gentemot Pareto Securities AB och
därigenom åtagit sig att under 90 dagar inte sälja eller på annat
sätt överlåta de återstående tecknade aktierna. De beskrivna
transaktionerna kommer vidare att rapporteras till Finansinspektionen
i enlighet med gällande regelverk.

Den aktiepost om sammanlagt 85 000 aktier som sålts i samband med
utnyttjandet av teckningsoptionerna har mäklats till de
institutionella investerarna Handelsbanken Fonder AB och Invium
Partners AB i en process hanterad av Pareto Securities AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i
Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 16.30 (CEST).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska
produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt
ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår
för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för
inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa®
(isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i
Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter
räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i
Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och
IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade
intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter
och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som
inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till
åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering
i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA,
Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till
fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen
till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att
nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process
för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i
övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina,
Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i
Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/1164D13E447F8D03E0...
https://mb.cision.com/Main/15764/3117287/1251534.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.