Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-18

Sektorns bästa yield-arbitrage

Detta är en betald analys på uppdrag av MaxFastigheter i Sverige utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

MaxFastigheter har det bästa arbitraget mellan driftnetto och låneränta av Stockholmsbörsens alla fastighetsbolag. Aktien har kommit ned sedan notering och substansrabatten är ca 28 procent. Vi inleder bevakning med Köp.

MaxFastigheter är ett relativt nybildat fastighetsbolag som har inriktat sig på högavkastande fastigheter primärt inom externhandel, men även kontor, samhälls- och logistik-användning. 74 procent ligger i regionstäder och främst då Eskilstuna, Västerås, Karlstad och Norrköping. Leos Lekland, DollarStore, Burger King, Granngården och Willys är de fem viktigaste hyresgästerna med långa hyresavtal. Bolaget fokuserar på lokal närvaro för att kunna ge hyresgästerna bästa service.

E-handeln växer men det sker främst inom segment som skor, kläder och böcker. MaxFastigheter har endast en galleria, i Hälla-området i östra Västerås.

Bolaget växer nu via projekt där på kort sikt ett, och på längre fem kontors-hus ska och kan byggas i Karlstad.  Den potentiella värdeökningen i färdigt skick ligger omkring 160 miljoner kronor för samtliga fem hus inom cirka fem år sikt. Därtill kommer ett handelsprojekt i Gävle för cirka 75 miljoner kronor, med en vinstpotential på cirka tio miljoner kronor.

MaxFastigheter finansierar sig via banklån till cirka 50 procent. Därutöver har ett obligationslån på 200 miljoner kronor till 6,5 procent emitterats per den 15 september 2017. Snitt-räntan på bolagets låneportfölj stiger då till cirka 3,6 procent.

Aktiekursen i MaxFastigheter har fallit tillbaka sedan börsnoteringen i juni 2016. Fastighetsbeståndet ger ett stabilt kassaflöde och aktien handlas till p/e 9 gånger på sin intjäningsförmåga före värdeförändringar. Aktien har det bästa arbitraget bland de börsnoterade fastighetsbolagen på 4,4 procent mellan fastigheternas direktavkastning och bolagets låneränta. Bolaget kan öka vinsten per aktie med 23 procent till mitten av 2019 genom sin planerade expansion. Vårt råd blir Köp i aktien med riktkurs 35 kronor.

Författare Bertil Nilsson