Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Selskabsmeddelelse nr. 11-2021

 

 

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (CVR-nr. 32774210)

 

 

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling på adressen: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

 

TORSDAG DEN 2. DECEMBER 2021 KL. 10.00

 

med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, idet Grant Thornton fratræder. Forslaget om valg af Deloitte som ny revisor skyldes, at bestyrelsen vurderer, at Deloittes lokale tilstedeværelse samt indsigt i automotive-segmentet bedre modsvarer selskabets behov.

3. Eventuelt

 

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1-2 kræver simpelt flertal.

 

Registreringsdato, møderet og stemmeret

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. torsdag den 25. november 2021.

 

Adgangskort

Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Scandinavian Brake Systems A/S udsender adgangskort pr. post eller e-mail. Sidstnævnte kræver, at kapitalejerens e-mailadresse registreres på InvestorPortalen. Efter tilmelding modtages et elektronisk adgangskort, som medbringes på smartphone eller tablet. Såfremt adgangskort ikke medbringes, vil kapitalejeren kunne få adgangskort til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

 

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske:

  • Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs-group.dk senest fredag den 26. november 2021 kl. 23:59 eller
  • Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs-group.dk, pr. brev til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk . Tilmeldingsblanketten skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 26. november 2021 kl. 23:59.

 

Fuldmagt og brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

  • Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på www.vp.dk/gf eller www.sbs-group.dk ved brug af Nem-ID eller VP-ID
  • Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs-group.dk.

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk

 

Fuldmagter og brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 26. november 2021 kl. 23:59.

 

Kapitalandele

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

 

Spørgsmål fra kapitalejerne

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

 

Indkaldelse med dagsorden, oplysninger om stemme- og kapitalforhold samt tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs-group.dk fra torsdag den 4. november 2021.

 

 

Svendborg, den 4. november 2021

BESTYRELSEN

 

Vedhæftet fil


Författare GlobeNewswire