Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-03

SEMAFO: BOUNGOU ÖPPNAR EJ IGEN I ÅR, UTVÄRDERAR ALTERNATIV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Semafo uppger att Boungou-gruvan i Burkina Faso
fortfarande är stängd, efter den attack mot en konvoj bestående av fem bussar
med bolagets personal och leverantörer som skedde tidigt i november och som
ledde till att 39 människor dog och flera skadades.

Semafo håller på att utvärdera ett flertal alternativ för att återuppta
driften vid Boungou så säkert som möjligt men gruvan väntas inte starta igen
i år.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande som skickades ut sent på
måndagskvällen.

En återuppstart av gruvdriften kommer att kräva att regeringen i Burkina Faso
ökar säkerheten på de allmänna vägarna till och från Boungou samt i regionen
som helhet, heter det.

"Vi tittar på hur vi kan begränsa användningen av allmänna vägar genom till
exempel att flyga in personal från Fada till Bougou. Uppbyggandet av en
flygbana började innan attacken skedde och vi bedömer att det kommer att ta
ytterligare tre månader att färdigställa den när byggaktiviteterna väl har
startat. Transport via helikopter kommer att fortsätta tills landningsbanan
är färdig och i drift", skriver Semafo.

Per den 6 november uppgick lagret i Boungou till cirka 1,1 miljoner ton
järnmalm med en uppskattad snittgrad om 3,4 gram per ton. Ett scenario som
utvärderas är en successiv återuppstart där fas ett skulle involvera att
processa lagret utan gruvbrytning, vilket inte skulle kräva lika stor
personal och skulle generera positivt kassaflöde. Fas två skulle involvera
att återuta gruvbrytning. Bolaget för samtal med gruvbrytningsentreprenören
African Mining Service (AMS) om fas två, inklusive en sömlös övergång om AMS
inte återvänder till Boungo, skriver Semafo.

Vad gäller Mana fortsätter driften, om än med högre säkerhet kring gruvan.
Utvecklingen av Siou under jord fortsätter enligt plan och full produktion
väntas i mars. Planen för 2020 är att maximera kassaflödet vid Mana.

På bolagsnivå fortsätter Semafor att hantera kassan och sysselsatt kapital
konservativt, vilket bland annat innebär att skjuta på vissa
prospekteringsaktiviteter. Den 30 september hade bolaget en kassa om 77,7
miljoner dollar och "begränsad kassa" om 15 miljoner dollar som finns på ett
konto för betalning av kreditfaciliteten på 75 miljoner dollar. Bolaget för
diskussioner med långivaren om vissa villkor för kreditfaciliteten, heter
det.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News