Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

SEMAFO: GULDPRODUKTION 68.800 UNS 3 KV, FÖRBÄTTRAT RESULTAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Semafo rapporterar en konsoliderad
guldproduktion om 68.800 uns för det tredje kvartalet 2019 (58.200), där
Boungou bidrog med 55.600 uns till en kostnad* på 497 dollar per uns.

Kassaflödet från rörelsen före förändringar i sysselsatt kapital blev 49,5
miljoner dollar (21,0), motsvarande 0:15 dollar per aktie.

Rörelseresultatet blev 27,0 miljoner dollar (4,5).

Nettoresultatet hänförligt till aktieägarna blev 8,9 miljoner dollar (0,5),
motsvarande 0:03 dollar per aktie (-).

Under det tredje kvartalet var Mana-gruvan negativt påverkat av problem vid
Wona, men processanläggningen har nu återupptagit normal verksamhet och
lageruppbyggnad av höggradig malm från Siou har redan börjat, heter det.

"Det är olyckligt att den temporära tillbakagången vid Wona kan ha överskuggat
ett annars starkt kvartal", skriver vd Benoit Desormeaux i rapporten.

"Processanläggningen vid Mana är tillbaka i drift med höggradig malm från Siou
och vi ser fram mot en bra avslutning på året. Boungou fortsatte sin starka
utveckling under kvartalet och fortsatte att visa varför det är vår
hörnstenstillgång. Bantou fortsatte att leverera spännande borresultat,
inklusive en expansionspotential, och Nabanga PEA** visade ett på ett
ekonomiskt basscenario som vi kan bygga på", skriver vd Benoit Desormeaux.

* avser "all-in sustaining cost"

** avser Preliminary Economic Assessment

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News