Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

SEMCON: Semcon bokslutskommuniké 2019

Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet

· Rörelsens intäkter uppgick till 489 Mkr (490) och den organiska
tillväxten blev 0,3 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 49 Mkr (41), vilket gav en
rörelsemarginal på 10,0 procent (8,4)

· Resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (34)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (1,92)

Januari-december

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 858 Mkr (1 842) och den
organiska tillväxten blev 0,5 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (120), vilket gav en
rörelsemarginal på 7,6 procent (6,5)

· Resultat efter skatt uppgick till 106 Mkr (94)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,04 kr (5,25)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,40 kr (3,00) per aktie
Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Vi avslutar 2019 med ett intensivt och framgångsrikt sista kvartal där
vi ökar rörelseresultatet med 20 procent jämfört med föregående år
och når en rörelsemarginal på 10 procent. När vi summerar året har vi
förbättrat rörelseresultatet med 19 procent, ökat vinsten per aktie
med 15 procent och närmat oss rörelsemarginalmålet på 8 procent.

De senaste årens framgångsrika strategiska förflyttning mot nya
teknikområden, satsning på erbjudanden inom digitalisering, ökad
branschdiversifiering, positiv produktivitetsutveckling och andra
marginalförstärkande åtgärder har resulterat i successivt förbättrad
rörelsemarginal och en stark finansiell ställning.

Affärsområdet Product Information fortsätter att utveckla sitt ledande
erbjudande inom digitala eftermarknadslösningar. Med hjälp av AI kan
nu våra kunder effektivisera sin serviceaffär och därmed säkra
maximal drifttid, men också optimera prestanda genom förebyggande
underhåll. I takt med att teknik blir allt mer komplex är våra
eftermarknadslösningar mer relevanta än någonsin, vilket vi ser i en
ökad efterfrågan. Intresset för Semcons erbjudande inom
produktinformation har under 2019 inneburit en organisk tillväxt på 9
procent och ett förbättrat rörelseresultat med över 50 procent för
affärsområdet jämfört med 2018. Över 70 procent av affärerna är
helhetsåtaganden vilket skapar långsiktiga och stabila samarbeten.

Genom affärsområdet Engineering & Digital Services har Semcon tagit en
tydlig position i marknaden med genuint ingenjörskunnande inom
utveckling av produkter och produktion. Tillsammans med våra
specialistkunskaper inom exempelvis elektrifiering, digitalisering
och autonoma applikationer skapar det ett attraktivt erbjudande som
är i linje med våra kunders utmaningar i samtliga branscher.
Engineering & Digital Services har stärkt rörelsemarginalen under
2019, men en lägre efterfrågan från fordonsindustrin har under året
haft en negativ effekt på affärsområdets tillväxt. Våra satsningar
inom Life Science-området, där vi har specialistkunskap både inom
produktionsutveckling och medicinteknik, gav bra resultat i form av
en organisk tillväxt på 23 procent.

Investeringsbehovet för att utveckla morgondagens teknik är fortsatt
stort hos våra kunder. För att möta det ökade behovet från marknaden
och förbättra förutsättningarna för tillväxt har vi tagit
investeringar i säljstöttande insatser inom framför allt
affärsområdet Engineering & Digital Services. Investeringarna
förväntas initialt ha en viss negativ påverkan på rörelseresultatet
under första kvartalet 2020. De förväntas dock ge positiva effekter
för helåret. Sammantaget har vi avslutat 2019 starkt och går in i ett
nytt år med tillväxt och ytterligare förbättrad rörelsemarginal som
ambition.

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2020, kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte
koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com
(https://semcon.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/semcon/r/semcon-bokslutskommunike-2019,c3028238
https://mb.cision.com/Main/1934/3028238/1188652.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.