Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

SEMCON: SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Väsentligt förbättrat resultat

Tredje kvartalet

· Rörelsens intäkter uppgick till 410 Mkr (405) och den organiska
tillväxten blev 1,6 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (18), vilket gav en
rörelsemarginal på 7,8 procent (4,4).

· Resultat efter skatt uppgick till 24 Mkr (14)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,34 kr (0,76)
Januari-september

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 369 Mkr (1 353) och den
organiska tillväxten blev 0,6 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (79), vilket gav en
rörelsemarginal på 6,8 procent (5,8).

· Resultat efter skatt uppgick till 68 Mkr (60)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,86 kr (3,33)
Kommentar från koncernchef Markus Granlund:
Vårt ständiga fokus på att stärka lönsamheten ger önskad effekt.
Tredje kvartalets resultat och rörelsemarginal är väsentligt högre
jämfört med samma kvartal 2018. Främsta skälen till
resultatförbättringen utgörs av en stark tillväxt inom nya
teknikområden, fortsatt branschdiversifiering med högre arvoden som
följd, positiva effekter av genomförda effektiviseringar samt att
kvartalet innehöll en arbetsdag mer jämfört med samma period
föregående år. Rullande 12 månader uppgår nu rörelseresultatet till
134 Mkr med en rörelsemarginal på 7,2 procent.

Affärsområdet Product Information är en av de största och ledande
leverantörerna i världen inom digitala produktinformationslösningar.
Våra leveranser möjliggör att kunden får ut större effekt av sin
service- och eftermarknadsaffär med hjälp av egenutvecklade mjukvaru-
och informationslösningar som skapar ökad kundnöjdhet, kundlojalitet,
högre återköpsfrekvens och sänker dessutom våra kunders kostnader.

Product Information har en organisk tillväxt på 12 procent och ett
dubblat rörelseresultat under årets tre första kvartal jämfört med
samma period föregående år. En bidragande orsak till den fina
resultatutvecklingen är affärsområdets stora andel långsiktiga
helhetsåtaganden där vi skapar stort värde för våra kunder. Det
möjliggör att vi kan leverera effektiva lösningar med en stabilare
affärsmodell över tid.

Affärsområdet Engineering & Digital Services, med spetskompetens inom
bland annat AI, automatiserad produktion, tjänstefiering och
uppkopplade produkter och system, mer än fördubblar rörelseresultatet
i kvartalet. Vi ser nu tydliga positiva lönsamhetseffekter som en
följd av genomförda åtgärder under första halvåret. Den starka
resultatförbättringen har även åstadkommits trots viss
kompetensomställning den senaste tiden, vilket påverkat tillväxten
negativt. Efterfrågan ökar dock stadigt på kompetenser mot nya
teknologier där senaste exemplet är ett elektrifieringskonsortium i
Brasilien.

Intresset för våra erbjudanden mot järnvägsindustrin och delar inom
offentlig sektor tilltar. Vi ser fram emot att växa vår affär i de
segmenten där vi kan addera nya perspektiv och effektiva
framtidssäkra lösningar. Vår allt större differentiering mellan
branscher och vår internationella bredd gör att vi har etablerat en
stabil grund för lönsam tillväxt.

Det är ingen tvekan om att investeringsbehovet är fortsatt stort hos
våra kunder. Att göra rätt investeringsprioriteringar är viktigare än
någonsin när teknikskiften sker i allt högre hastighet. Semcons unika
erbjudanden och förmåga att hjälpa våra kunder med den för många helt
avgörande transformationen gör mig stolt. Vi skapar hållbara
lösningar som är bra för planeten, slutanvändarna och våra kunder.

Trots något osäkrare marknadsläge, förväntar vi oss fortsatta
resultatförbättringar i slutet av året tack vare genomförda
effektiviseringar tillsammans med en stark efterfrågan på Semcons
värdeskapande erbjudanden.

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2019, kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2 100
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte
koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com
(https://semcon.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/semcon/r/semcon-delarsrapport-januari-septemb...
https://mb.cision.com/Main/1934/2939799/1128522.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.