Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Mot stark avslutning på 2019

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 2,9 mkr i Q3'19,
vilket var en klar förbättring jämfört med Q3'18 då det underliggande
rörelseresultatet var -1,5 mkr (exklusive reavinst vid avyttring av
Personlig Säkerhet på 7,2 mkr). Att resultatet vände till plus
jämfört med Q2'19, vilket präglades av lägre marginaler, i linje med
vad bolaget kommunicerade i samband med Q2'19-rapporten, tyder på en
bra visibilitet i verksamheten. Tyngdpunkten resultatmässigt ligger
på det andra halvåret, och vi förväntar oss vidare en fortsatt
resultatförstärkning in i Q4'19. Nettoomsättningen steg 41 % till
23,3 mkr i Q4'19. Vi höjer vår försäljningsprognos för 2019 med 1,6 %
efter rapporten. För 2020 och 2021 höjer vi våra försäljnings- och
resultatprognoser med 2 % respektive 5 % i spåren av en
förtroendegivande Q3'19-rapport.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/sens_20191118.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensec-holding-ab/r/penser-access--sensec-hol...

Författare Cision News