Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Offensiv satsning på förvärv i Norden

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 1,4 mkr i Q1'20,
ned från 1,7 mkr i Q1'19, och en rörelsemarginal på 7 % (8 %). Sensec
Holding såg de första effekterna av Covid-19 i mars, med viss
avmattning av efterfrågan på såväl nya projekt som reservdelar. Den
12 maj 2020 fattade styrelsen i Sensec Holding beslut om en satsning
drivet av förvärv i Norden, vilken ska leda till en omsättning på
480-500 mkr vid utgången av 2022. Betalar Sensec Holding i snitt
EV/Sales 0,45x i förvärven, och lyckas att leverera en omsättning på
480 mkr 2023 så bedömer vi att aktien har en potential att nå 2,80 kr
per aktie på tre års sikt från idag. Det skulle då innebära en
målmultipel för Sensec Holding 2023 på EV/Sales 1,04x, samt motsvara
EV/EBIT på 15x antaget att Sensec Holding då integrerat de förvärvade
bolagen och där uppnått marginaler i linje med Sensec Holdings
historik kring 7 %.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/sens_20200518.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensec-holding-ab/r/penser-access--sensec-hol...

Författare Cision News