Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Tillväxt i en osäker värld

Sensec Holding levererar säkerhetslösningar, vilket består i att
sälja, marknadsföra och utföra teknisk service av röntgenutrustning,
metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, elektronisk
övervakning, utrustnings för farliga ämnen samt kameraövervakning.
Sensec Holdings kunder inkluderar Swedavia, Kriminalvården, Polisen,
Migrationsverket och Regeringskansliet. Sensec Holding bedriver idag
primärt sin verksamhet i Sverige, men har som mål att växt i övriga
Norden. Det kommer att ske till viss del genom organisk tillväxt, men
Sensec Holding har även en uttalad strategi om att växa genom
strategiska förvärv. Givet att Sensec Holding når våra prognoser,
vilka inte inbegriper några förvärv utan utgår ifrån en organisk
tillväxt på ca 10% per år, samt att Sensec successivt når målet om
10% rörelsemarginal, ser vi ett motiverat värde för aktien på ca 1,30
kr. Detta baseras på vinstmultiplar för 2021, samt på en
DCF-värdering. Värderingen på 2019 års estimat är i överkant vilket
begränsar potentialen i närtid. Lyckas Sensec Holding även att stegra
tillväxten till 20%, vilken inbegriper en lyckad förvärvsstrategi, så
ser vi en uppsida till 1,60 kr fram till 2021, med möjlighet att
marknaden kommer att diskontera upp till 2,50 kr per aktie om 20%
tillväxt kan förväntas fortsätta även därefter.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/sensec_20190328.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensec-holding-ab/r/penser-access-sensec-hold...

Författare Cision