Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Sensec: Kommuniké från extra stämma i Sensec Holding AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA STÄMMA I SENSEC HOLDING AB (PUBL)

Sensec Holding AB (publ) har den 24 maj 2019 hållit extra stämma varvid stämman beslutade om incitamentsprogram till anställda, nyckelpersoner samt till styrelsen enligt förslag från en större aktieägare. Stämman beslutar om emission av högst 7.000.000 st teckningsoptioner, att fördelas på 5.600.000 st till anställda och nyckelpersoner samt 1.400.000 st till styrelsen enligt nedan;

Teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner
Stämman beslutar om att rikta ett incitamentsprogram till anställda och nyckelpersoner för att bibehålla och motivera befintlig personal med syfte att få behålla kunskap och erfarenhet inom företaget. Bolaget har idag 128.238.933 st aktier och ett marknadsvärde om 128.238.933 kr (1,00 kr/aktie). Förslaget innebär ett erbjudande om totalt 5.600.000 st teckningsoptioner/aktier vilket innebär 4,37% av aktierna i bolaget efter full teckning. Teckningsoptionerna skall tecknas på särskild teckningslista senast den 30 Juni 2019. Innehavaren av varje teckningsoption har rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 och i övrigt i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen skall uppgå till 1,95 kronor.

Teckningsoptioner till styrelsen
Stämman beslutar enligt förslag från Magnus Ahde, ägare till 4.100.000 aktier och 3,2% av aktierna i Bolaget genom Magnus Ahde AB att rikta ett incitamentsprogram till styrelsen om totalt 1.400.000 st teckningsoptioner / aktier vilket innebär 1,09% av aktierna i bolaget efter full teckning. Teckningsoptionerna skall tecknas på särskild teckningslista senast den 30 Juni 2019. Innehavaren av varje teckningsoption har rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 och i övrigt i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen skall uppgå till 1,95 kronor.

För fullständiga villkor för teckningsoptionerna ovan, se www.sensec.se http://www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Arlandastad 2019-05-24

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26295

Författare beQuoted