Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Sensec: Månadsbrev till aktieägare och intressenter december 2018

MÅNADSBREV TILL AKTIEÄGARE OCH INTRESSENTER DECEMBER 2018

Snart är 2018 slut. Ända in i kaklet. Just nu går leveranser ut till våra viktiga kunder. Vi har haft ett bra 2018, i sin helhet. Året har innehållit mycket intressanta affärer. Vi har levererat fina strålnings- utrustningar till bland annat värmeverk. Vi har levererat säkerhetsteknik till svenska fängelser. Vi har såklart levererat både röntgen och metalldetektorer till våra flygplatser. Affärsområdet Milsec har haft ett intensivt år. Här har det rullat ut förstärkta fönsterfilmer, både till företag men också till privatpersoner. Och många många fler affärer. Sammanlagt har vi gjort affärer för över 100 miljoner i år. Det är vi stolta över.
Vi vinner många men några förlorar vi också. Jag har tidigare nämnt Standard 3 upphandlingen som var designat för Swedavias stora flygplatser (fyra stycken). Där kom vi tvåa. Slagen på pris. Vi valde lägga oss på en låg marginal i denna upphandling. Riktigt låg marginal men det räckte inte. Med facit i hand kunde vi verkligen inte gå lägre. För stora risker. Men så är det. Vi vinner ibland och ibland kommer konkurrenter in som lägger sig med sådana marginaler som inte är anpassade för dessa kunder, anser vi.
Istället kan vi konstatera att Sensec går vinnande ut ur många fina affärer. Vi kan bland annat presentera att vi är i slutförhandlingarna med Friends arena i Solna. Här har vi möjlighet att leverera påkörningsskydd till Sveriges nationalarena. Första affären är på 4,7 miljoner kronor och som kommer följas upp med fler etapper med mer installationer. Oklart i skrivande stund hur mycket den totala affären kommer sluta på. Sensec med sitt samarbete med Perimeter Protection Group (Gunnebostängsel) kommer göra många fina affärer under 2019. Både fortsättningsvis inom Arenastaden men även på andra liknande anläggningar, över hela Norden.
Installationerna kommer ske under 2019.
Jag vill även poängtera att Standard 3 affären som vi ej tog hem, påverkar inte den budget som är satt för verksamheten 2019, utan intentionerna är ett 2019 kommer överstiga 2018. Vi fortsätter vår strategi att växa med 20 %, organiskt och med förvärv.
Jag återkommer med fler intressanta affärer nästa år och framför allt bokslutsarbetet som kommer vara klart till Q4 rapporten den 19 februari 2019.
Passar på att önska alla ni som följer oss med ett RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!

Med vänliga hälsningar
Michael Pettersson, VD Sensec

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2018-12-28.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24887

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.
Sedan augusti 2017 äger Sensec Holding AB Milsec AB som tillhandahåller säkerhetslösningar främst gällande skalskydd som fönsterfilm, säkerhetsdörrar och påkörningsskydd.
För ytterligare information kontakta vår hemsida www.sensec.se http://www.sensec.se

Författare beQuoted