Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-07

Sensec: Milsec Sverige AB levererar beskjutningsskyddande glas till skola i Stockholm till ett värde av 6 MSEK

MILSEC SVERIGE AB LEVERERAR BESKJUTNINGSSKYDDANDE GLAS TILL SKOLA I STOCKHOLM TILL ETT VÄRDE AV 6 MSEK

Ordern avser installation av produkter med fullbordad leverans under Q1 2018. Kunden är en privatskola.

Sensec Holding har genom förvärvet av Milsec Sverige AB under 2017 fortsatt etableringen mot nya affärsområden inom säkerhet i känsliga miljöer samtidigt som avtalet med skolan uppfyller bolagets nya strategi för fortsatt lönsam tillväxt. Det är ännu ett prestigeuppdrag och vi ser en kraftig ökning inom detta segment. Tyvärr är det en konsekvens och en naturlig utveckling i dagens samhälle men det är mycket glädjande att de väljer våra produkter och tjänster säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB (Publ).

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 16.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2018-02-07.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22172

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 500 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Författare beQuoted