Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

Sensec minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Säkerhetsbolaget Sensec minskar omsättningen och resultatet under det
fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 34,3 miljoner kronor (39,4), en minskning med 13
procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,1 miljoner kronor (4,9), med en rörelsemarginal på
6,1 procent (12,4).

Resultatet före skatt var 1,5 miljoner kronor (4,8).

Resultatet efter skatt blev 1 miljoner kronor (3,4), en minskning med 71
procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (0,03), vilket innebär en
minskning med 67 procent mot föregående år.

Sensec föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Resultaten vi uppnått i år är glädjande, men viktigare är de långsiktiga
effekterna. Vi har idag en stabil plattform som skapar goda förutsättningar
för en hållbar och lönsam tillväxt i
framtiden och vi har en tydlig ide? om hur vi vill utveckla oss, både som
enskilda delar och
som helhet. Samtidigt har vi en stark finansiell ställning som möjliggör
fortsatta satsningar
och investeringar", skriver vd Michael Pettersson i rapporten.

Fokus för året är att arbeta vidare utifrån strategiska prioriteringar,
uppger Sensec-chefen.

"Vi kommer under 2019 att fortsätta arbeta utifrån våra strategiska
prioriteringar, speciellt
med förvärv inom den nordiska sektorn. Vi ser stor potential att öka
verksamheter speciellt
inom Mil Sec där vi tror starkt att efterfrågan mot fysiskt skydd i form av
påkörningsskydd
mm ökar mot publika byggnader som arenor och framför allt kritiska
infrastrukturer som kan
komma utsättas för hot."

Sensec lämnar ingen prognos.

Sensec, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 34,3 39,4 -12,9%
Rörelseresultat 2,1 4,9 -57,1%
Rörelsemarginal 6,1% 12,4%
Resultat före skatt 1,5 4,8 -68,8%
Nettoresultat 1 3,4 -70,6%
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,03 -66,7%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS002F9B0-table-1

Författare Finwire Smallcap