Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Sensec: Ny styrelseledamot köper 100 000 aktier i Sensec Holding

NY STYRELSELEDAMOT KÖPER 100 000 AKTIER I SENSEC HOLDING

Den nya styrelseledamoten i Sensec Holding Thomas Lundin har genom sitt bolag Pälsärmen AB förvärvat 100 000 aktier i Bolaget per datum 20190513 för kurs 1,03.

Arlandastad 2019-05-14

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.s

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 10.00 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2019-05-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26131

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Författare beQuoted