Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-15

Sensec: Securitas köper röntgenutrustning av Sensec för att kunna sköta driften i Stockholms Hamn.

SECURITAS KÖPER RÖNTGENUTRUSTNING AV SENSEC FÖR ATT KUNNA SKÖTA DRIFTEN I STOCKHOLMS HAMN.

Securitas har tecknat en order om att köpa tre röntgenmaskiner av Sensec för att säkra upp sitt arbete med att kontrollera passagerare och dess gods för kryssningstrafik i Stockholms Hamn. Uppdraget Securitas har är främst riktad för de stora kryssningsbåtarna. En trafik som ökar varje år i Stockholm.

Vi ser en ökning av denna typ av kontroller och därför köper ytterligare röntgenmaskiner av Sensec, säger Helen Walsh, driftchef för Stockholm Hamn åt Securitas.

Vi har samarbetat mycket länge med Securitas i detta och tycker naturligtvis att det är oerhört trevligt att Securitas väljer oss som leverantör även denna gång. Affären är på ca 1,5 miljoner med tillhörande service och underhållsarbete som kommer följa produkten i många år, säjer Esa Jernstedt, KAM för Hamnar åt Sensec.

Leverans sker under våren och skall vara färdig installerad när båttrafiken kör igång i början på sommaren.

Arlandastad 2019-01-15

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2019-01-15.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24971

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl. 14.00 CET.

Författare beQuoted