Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Sensec: Sensec genomför listbyte till First North under våren

SENSEC GENOMFÖR LISTBYTE TILL FIRST NORTH UNDER VÅREN

Sensec har inlett ett samarbete med Erik Penser Bank som innefattar oberoende analysrapporter från ett investerarperspektiv samt möjligheten att delta i investerarmöten och andra aktiviteter som Erik Penser Bank anordnar. Syftet med tjänsten Penser Access är att sprida kunskap om Sensecs verksamhet bland investerare och andra intressenter på kapitalmarknaden. I samband med detta har styrelsen i Sensec fattat beslut om att notera bolaget på Nasdaq First North under våren 2019. Listbytet kommer att genomföras med Erik Penser Bank som finansiell rådgivare och som även kommer att bli bolagets certifierade rådgivare (CA).

Arlandastad 2019-02-08

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2019-02-08.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25095

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 Februari 2019 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Författare beQuoted