Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

Sensec: Sensec offentliggör bolagsbeskrivning inför listningen på Nasdaq First North

SENSEC OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Sensec Holding AB (publ) har med anledning av kommande listning på Nasdaq First North upprättat en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Sensec har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig i detta pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.sensec.se http://www.sensec.se .

Styrelsen gör bedömningen att en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänhet, institutionella investerare och andra intressenter. Vidare bedöms listningen på Nasdaq First North utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbetspartners samt vid rekrytering av ny personal. Med stöd av ovan bedöms därför listningen förenkla och främja Sensecs framtida utveckling och expansion.

Rådgivare

Finansiell rådgivare i samband med listbytet är Erik Penser Bank och legal rådgivare är Advokatfirman Westermark Anjou.

Arlandastad 2019-05-22

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2019-05-22.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26254
Sensec Bolagsbeskrivning.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26255

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Författare beQuoted