Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

Sensec: Sensec tackar för förtroendet att leverera säkerhetsteknik till Sveriges Rättspsykiatri

SENSEC TACKAR FÖR FÖRTROENDET ATT LEVERERA SÄKERHETSTEKNIK TILL SVERIGES RÄTTSPSYKIATRI

Sensec tackar för förtroendet att leverera säkerhetsteknik till Sveriges Rättspsykiatri Sensec har vunnit en upphandling till Sveriges Rättspsykiatri. Upphandlande landsting är Region Västra Götaland och upphandlingen handlar i huvudsak om säkerhetsteknik och tillhörande servicetjänster. Ordervärde är satt till ca: 4 MSEK. Leverans beräknas till Q3 2019.

Vi är väldigt glada att vi får förtroende att få leverera vår teknik och våra tjänster till Region Västra Götaland. Vi vet att vi har landets absoluta bästa erfarenhet av denna typ av tjänster och vi har därför kunnat erbjuda en mycket intressant lösning som kommer att passa regionen Västra Götaland till 100%, säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Vi har jobbat väldigt hårt för att vinna upphandlingen och det känns fantastiskt att vi nu vet att vi får fortsätta leverera våra tjänster även till Västra Götalandsregionen, säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig för affärsområdet - Psykiatri.

Avropsavtalet sträcker sig till hösten 2021 med chans till förlängning i ytterligare 2 år.

Arlandastad 2019-06-04

Michael Pettersson, VD Sensec

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4/6 2019 kl. 09.15 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2019-06-04.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26377

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se

Författare beQuoted