Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Sensec: Sensecs orderstock historiskt hög under Q1 2019

SENSECS ORDERSTOCK HISTORISKT HÖG UNDER Q1 2019

Orderstocken har under Q1 2019 ökat med 38% mot samma period föregående år. Flera stora projekt är under arbete men ännu ej fakturerade. "Vi ser en stark ökad försäljning och efterfrågan på våra produkter och tjänster samt ramavtal" säger VD Michael Pettersson.

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 April 2019 kl. 16.00 CEST.

Arlandastad 2019-04-29

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2019-04-29.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25949

Författare beQuoted