Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

Sensec: Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier

STYRELSEORDFÖRANDE MATS HOLMBERG KÖPER AKTIER

Styrelseordförande Mats Holmberg har förvärvat 100 000 aktier per datum 190611 för kurs 0,83 i Sensec Holding AB.

Arlandastad 2019-06-12

Michael Pettersson VD Sensec Holding AB

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12/6 2019 kl. 10.15 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se http://www.sensec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2019-06-12.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26426

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se

Författare beQuoted