Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

SensoDetect AB: Bokslutskommuniké för 2018-01-01 - 2018-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Perioden (2018-01-01 - 2018-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 11 (66) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster var -9 431 (-8 746) TSEK.
· Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,30 kr (-0,28) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 31 december 2018 till 19 % (34 %).

Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (4) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster var -2 739 (-3 657) TSEK.
· Resultat per aktie* uppgick till -0,09 (-0,12) SEK.

* Periodens resultat dividerat med 30 977 753 aktier per 2018-12-31.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

För hela Bokslutskommunikén med sammanställning av väsentliga
händelser, allmänt om bolaget och verksamheten samt rapporter
vänligen gå till länken nedan där du finner hela Bokslutskommunikén
bifogad som pdf.

"VD Johan Olsson kommenterar

Vi har avslutat 2018 och jag vill nu summera både året som gått och
perioden som jag varit i SensoDetect samt titta lite framåt samtidigt
som vi summera de väsentliga händelser som skett i Bolaget.

Mitt uppdrag startade för drygt 2 år sedan med målet att genomföra
förändringsarbetet för att bygga en stabil grund för SensoDetect och
se till att bolaget nu på allvar kan ge sig ut på marknaden. Där står
vi nu och även om det tagit ett par månader längre än de 2 år som vi
satte som mål så har det baserats på strategiska beslut som tagits
för att få en stabil grund för fortsättningen. Vi tog bland annat
beslut i höstas att skjuta upp introduktionen efter att vi såg mycket
högre tillförlitlighet med den nya BERA 3.1 och det var ett korrekt
beslut enligt mig även om det för våra ägare naturligtvis var en
besvikelse, eftersom de räknade med att vi skulle lanserat 2018.
Många steg har tagits i denna riktning och på det stora hela kan jag
konstatera att vi genomfört de planerade förändringar vi satt upp.

Grunden för en positiv utveckling under kommande år är nu lagd!

Bolaget har börjat arbeta med en ny organisation för ökat fokus på
marknad och försäljning. Den nuvarande organisationen bygger på i
huvudsak experter och konsulter som varit extremt viktiga i
förvandlingen av bolaget och för att få en stabil plattform att nu
arbeta vidare från. Dessa har arbetat, under ledning av vår COO,
Jonas Hagberg, oförtröttligt med att säkerställa en hög
tillförlitlighet, enkel hantering och effektiva lösningar. Behovet av
utveckling och vidare arbete med både BERA och analysverktyg innebär
inte att dessa kommer att försvinna men att bolaget nu kan omfördela
en del av sina resurser mot mer marknadsinriktade insatser och
personal. Året kommer att kräva en ny och mer marknadsorienterad
organisation som snabbt kan ta tillvara det stora intresse som finns
för produkten.

Under året har SensoDetect uppnått ett antal viktiga milstolpar. Jag
konstaterar att SensoDetect under 2018 har förstärkt sin IP-portfölj
väsentligt. Vi har fått ett antal patent godkända i Europa,
Singapore, Kanada och inte minst i USA. Patentportföljen är en viktig
del i alla med-tech bolag och vi har nu fyra olika patentfamiljer som
vi upprätthåller i syfte att få ett fullgott skydd och öka vår
attraktivitet hos kunder och samarbetspartners. Det ger ett starkt
skydd och en bra bas i förhandlingar både med distributörer och andra
samarbetspartners.

De tekniska framsteg som gjorts under året är omfattande och leder nu
till att vi kan efter validering och studier från bl.a. Bolivia och
Sverige påbörja marknadslanseringen av BERA 3. Våra system är nu både
enkla att använda, effektivare och bredare i sina svar än något annat
alternativ. Fler inom vården kan ta till sig och använda systemen,
utan att vara experter på teknik, med enkelhet, stabilitet och
trygghet. Denna effektivisering är ett krav inte bara från mig utan
även från kunderna som vill ha snabba och tydliga testsvar utan att
behöva vänta på svar från analytikerna.

Vi genomförde en emission i början på året som totalt tillförde
SensoDetect cirka 8 MSEK före emissionskostnader för att säkra
bolagets kapitalbehov. Detta har som beräknat täckt behovet under
2018 och vi är mycket nöjda med det intresse och förtroende som
investerarna visade. Kapitalbehovet för bolaget 2019 är väldigt
beroende på hur snabbt lanseringen av BERA kommer ske. Vi har några
enheter tillgängliga för leverans till intresserade kliniker men om
intresset ökar snabbt kommer bolaget att behöva producera ytterligare
enheter. Det är redan planerat en leverans under våren av ytterligare
20 enheter men om detta kommer räcka är mycket beroende på hur
intresset utvecklar sig när bolaget väl börjar att aktivt arbeta med
att ställa ut enheter till intresserade kliniker. Samtidigt vet vi
att ROI för varje enhet är ca 3-6 månader och att det därför snabbt
kan ge ett positivt kassaflöde, men en överbryggning under
mellantiden kommer att behövas. Styrelsen har under ledning av
ordförande PO Rosenqvist tittat på flera alternativ och även om det
finns ett stort bemyndigande har man valt att avvakta med en större
emission. Det omedelbara kapitalbehovet kan täckas av en mindre
emission som kan följas av antingen en större företrädesemission
eller av andra finansiella lösningar så som brygglån eller leasing.
Detta för att ta tillvara aktieägarnas intresse och undvika att på en
låg aktievärdering emittera fler aktier än nödvändigt. Vår bedömning
är att så snart lanseringen kommer igång finns det fler mer
attraktiva lösningar på finansiering och kapitalisering av bolaget.

Planen för lansering av nya BERA 3 kvarstår och det pågår en mycket
febril aktivitet för att få allt att falla på plats och det är min
övertygelse att bolaget kommer att klara dessa mål och få en positiv
skjuts under 2019.

Lund 12 februari 2019

Johan Olsson

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)"

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 12 feb 2019.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock
Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral
part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping
health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and

cost effectively. This unique offering improves patients' quality of
life and reduces the economic impact on the health care system and
society

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/bokslutskommunike-for-2018-01...
https://mb.cision.com/Main/11594/2738851/989785.pdf
https://mb.cision.com/Public/11594/2738851/a6af031a0c7a1cf3.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.