Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

SensoDetect AB: Bokslutskommuniké för 2019-01-01 - 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Perioden (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster var -6 322 (-9 431) TSEK.
· Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,11 kr (-0,30) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 31 december 2019 till 67 % (19 %).

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster var -1 768 (-2 739) TSEK.
· Resultat per aktie* uppgick till -0,03 (-0,09) SEK.

* Periodens resultat dividerat med 59 726 990 aktier per 2019-12-31.
Samma period föregående år fanns 30 977 753 aktier registrerade.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

För hela Bokslutskommunikén med sammanställning av väsentliga
händelser, allmänt om bolaget och verksamheten samt rapporter
vänligen gå till länken nedan där du finner hela Bokslutskommunikén
bifogad som pdf.

VD Martin Linde kommenterar

2019 var året som SensoDetect vände och gick mot den kommersiella
marknaden! Jag vill nu summera både året som gått och perioden som
jag varit i SensoDetect samt titta lite framåt samtidigt som vi
summerar de väsentliga händelser som skett i Bolaget.

Jag har nu varit i SensoDetect i knappt ett år. Uppdraget som var/är
tydligt är att ta bolaget in i den kommersiella fasen och verkligen
nå ut på marknaden. Under början av 2019 lades de sista byggstenarna
för att få en stabil grund. Vi har kvalitetssäkrat hård och
mjukvaran. Vi har till och med vidareutvecklat mjukvaran och lagt
till en AI motor som kommer att vara spännande att följa.

Många steg har tagits i rätt riktning och på det stora hela kan jag
konstatera att vi nu är redo! Grunden för en positiv utveckling under
kommande år är nu lagd!

Bolaget har börjat arbeta med en ny organisation för ökat fokus på
marknad och försäljning. Den nuvarande organisationen bygger på i
huvudsak experter och konsulter som varit extremt viktiga i
förvandlingen av bolaget och för att få en stabil plattform att nu
arbeta vidare från. Dessa har arbetat, under ledning av vår COO,
Jonas Hagberg, oförtröttligt med att säkerställa en hög
tillförlitlighet, enkel hantering och effektiva lösningar. Behovet av
utveckling och vidare arbete med både BERA och analysverktyg innebär
inte att dessa kommer att försvinna men att bolaget nu kan omfördela
en del av sina resurser mot mer marknadsinriktade insatser och
personal. Året kommer att kräva en ny och mer marknadsorienterad
organisation som snabbt kan ta tillvara det stora intresse som finns
för produkten.

Under året har SensoDetect uppnått ett antal viktiga milstolpar. Jag
konstaterar att SensoDetect under 2019 har förstärkt sin IP-portfölj
väsentligt. Vi har fått ett antal patent godkända i Europa,
Singapore, Kanada och inte minst i USA. Patentportföljen är en viktig
del i alla med-tech bolag och vi har nu fyra olika patentfamiljer som
vi upprätthåller i syfte att få ett fullgott skydd och öka vår
attraktivitet hos kunder och samarbetspartners. Det ger ett starkt
skydd och en bra bas i förhandlingar både med distributörer och andra
samarbetspartners.

De tekniska framsteg som gjorts under året är omfattande och leder nu
till att vi kan efter validering och studier från bl.a. Bolivia och
Sverige påbörja marknadslanseringen av BERA 3. Våra system är nu både
enkla att använda, effektivare och bredare i sina svar än något annat
alternativ. Fler inom vården kan ta till sig och använda systemen,
utan att vara experter på teknik, med enkelhet, stabilitet och
trygghet. Denna effektivisering är ett krav inte bara från mig utan
även från kunderna som vill ha snabba och tydliga testsvar utan att
behöva vänta på svar från analytikerna. På den Sydkoreanska marknaden
är vi i full färd med att få igenom vårt KFDA godkännande. Tyvärr är
det något sent då byråkratin kring detta tar längre tid än beräknat.
Vi är dok hoppfulla oh hoppas och tror att vi skall vara igenom
processen under året.

Vi genomförde under året två stycken emissioner som totalt tillförde
SensoDetect cirka 16 MSEK före emissionskostnader för att säkra
bolagets kapitalbehov. Detta har som beräknat täckt behovet under
2019 och i kombination med den option som ingick i emissionen kommer
vi vara kapitaliserade för lång tid framöver och vi är mycket nöjda
med det intresse och förtroende som investerarna visade.
Kapitalbehovet för bolaget 2020 är väldigt beroende på hur snabbt
lanseringen av BERA kommer ske. Vi har några enheter tillgängliga för
leverans till intresserade kliniker men om intresset ökar snabbt
kommer bolaget att behöva producera ytterligare enheter. Det är redan
planerat en leverans under våren av ytterligare 20 enheter men om
detta kommer räcka är mycket beroende på hur intresset utvecklar sig
när bolaget väl börjar att aktivt arbeta med att ställa ut enheter
till intresserade kliniker. Samtidigt vet vi att ROI för varje enhet
är ca 3-6 månader och att det därför snabbt kan ge ett positivt
kassaflöde.

Planen för lansering av nya BERA 3 kvarstår och det pågår en mycket
febril aktivitet för att få allt att falla på plats och det är min
övertygelse att bolaget kommer att klara dessa mål och få en positiv
skjuts under 2020.

Jag tror också att 2020 kommer vara året där vi får ett ordentligt
fäste på marknaden. Vi ser att det bubblar på många marknader och
först ut är som ni vet Bolivia. Med stora förhoppningar och en stor
portion ödmjukhet ser vi framtiden an med tillförsikt!

Lund 17 februari 2020

Martin Linde

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 17 Feb 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/bokslutskommunike-for-2019-0...
https://mb.cision.com/Public/11594/3036772/a0363120ea4c5dfa.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.